Welkom op de Atlas Bestrijdingsmiddelen in Oppervlaktewater

De Bestrijdingsmiddelenatlas geeft op grond van meetgegevens van regionale waterbeheerders een landelijk beeld van de bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater. De atlas maakt onderscheid in resultaten van de monitoringslocaties voor de Kader Richtlijn Water (KRW), het Landelijk Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen (LM-GBM) en meetpunten uit andere monitoringsprogramma’s.

Update: De Bestrijdingsmiddelenatlas is vernieuwd

In 2015 heeft de website enkele belangrijke veranderingen ondergaan. Deze betreffen een snellere kaartweergave op het scherm en de presentatie van nieuwe producten voor de Evaluatie van de Tweede nota duurzame gewasbescherming (2013-2023)

Wat kan deze atlas u bieden?

  • Waar zijn bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater gemeten ?
  • Waar en wanneer zijn normen voor een stof overschreden ?
  • Wat zijn de belangrijkste probleemstoffen ?
  • en nog veel meer gedetailleerde informatie.

In het Nieuws

Publicatie: 'Analyse van imidacloprid in het oppervlaktewater tot en met februari 2016'

De gemeten concentraties van het insecticide imidacloprid in het oppervlaktewater vanuit de glastuinbouw gaan geleidelijk iets omlaag, maar overschrijden nog steeds flink de normen. Dat blijkt uit een analyse van het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden (CML) – Universiteit Leiden. Dit rapport is de directe aanleiding dat de overheid het gebruik van imidacloprid in kassen zonder zuiveringsinstallatie voor vijf jaar heeft verboden.